wtorek, 17 lutego 2015

Jak zapobiec zapaleniu się sadzy?


Na początek przybliżmy nieco rodzaje i pojęcie sadzy. Sadza powstaje w wyniku procesu spalania każdego rodzaju paliwa, czy to jest drewno, węgiel, pellet czy brykiet. Z powodu struktury, składu chemicznego jest materiałem łatwopalnym i stanowi bezpośrednie zagrożenie pożarowe. W jej skład wchodzi amorficzna postać węgla, resztki substancji organicznych takich jak tłuszcz czy popiół oraz struktury grafitopodobne. 

Jakie zagrożenie stanowi sadza?

Po pierwsze sadzając się na ściankach komina zmniejsza jego przekrój, co znacznie pogarsza parametry spalania. Po drugie nieregularne usuwanie sadzy grozi zatruciem spalinami. I wreszcie po trzecie sadza jest materiałem łatwopalnym i stanowi bardzo realne zagrożenie pożarowe. Dlatego tak istotne jest regularne usuwanie sadzy z instalacji grzewczej.  Najlepiej powierzyć to zadanie osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. 

Nadmienić należy również, że:

  • Sadza jest przyczyną spadku sprawności kominka
  • Występuje w dwóch rodzajach, jak sadza pylista lub smolista.
  • Powoduje większe zużycie paliwa
  • Stanowi uciążliwe zanieczyszczenie powietrza

Jak ograniczyć powstawanie sadzy?

  • Przed budową kominka zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiedniego pieca do komina
  • Ograniczyć spalanie drewna ze zbyt małym dopływem powietrza z zewnątrz
  • Używać opału o parametrach określonych przez producenta wkładu kominkowego


Jak zapobiec zapaleniu sadzy?


Jeżeli jest to sadza pylista to najczęściej do jej zapalenia dochodzi podczas obsługi paleniska (Iskry z żaru przedostają się do komina – pali się sypiąc iskrami z komina). Jeżeli jest to sadza smolista pod żadnym pozorem nie można zaślepiać komina, bowiem w przypadku zapalenia sadzy smolistej powstają odparowujące ze smoły węglowodory, a te w połączeniu z powietrzem tworzą mieszankę wybuchową. Zatem aby zapobiec zapaleniu sadzy należy poddawać komin okresowemu czyszczeniu (usuwaniu sadzy) i konserwacji komina. Zadbać o właściwy proces palenia, czyli używać opału zgodnie z zasadami i zaleceń producenta. Jeżeli jesteście na etapie budowy kominka uzyskać opinię kominiarza na temat tego czy wasz komin nadaje się do optymalnego odprowadzania spalin z wkładu kominkowego.